Dolandırıcılık

Dolandırıcılık

Dolandırıcılık suçu failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması mağdurun veya başkasının zararına kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Dolandırıcılık suçunun oluşması için haksız bir yarar sağlanması gerekir. Hırsızlık suçundan farklı olarak dolandırıcılık suçunda mağdurların failin hileli davranışları nedeniyle ortaya çıkan rızaları söz konusudur.

Dolandırıcılık suçunda özellikle hileli davranışların delillendirilmesi önem arz etmektedir. Aksi takdirde şikayet alacak borç ilişkisi kapsamında hukuki ihtilaf olarak değerlendirilebilmektedir. 

Özellikle son yıllarda failler kendilerini polis, savcı veya hâkim olarak tanıtarak birçok kişiyi dolandırmaktadır. Unutulmamalıdır ki kamu görevlileri kimseyi arayarak para talep etmez. 

 

Şikâyet Süreci

En yakınınızdaki karakola veya savcılığa giderek ilgililer hakkında şikâyetçi olabilirsiniz. 

Basit dolandırıcılık suçları uzlaştırmaya tabiidir. Basit dolandırıcılık suçu mağduruysanız şikâyetçi olduktan sonra dosyanız uzlaştırma bürosuna gönderilerek uzlaştırma süreci başlatılır.

Eğer uzlaşma sağlanamadıysa soruşturmaya devam edilir ve savcılık tarafından iddianame hazırlanması ile yargılama sürecine geçilir.

Şikâyetçi olmanız bu suç nedeniyle hakkınızda yapılan icra takibini veya açılmış olan davaları kendiliğinden durdurmayacaktır. Eğer bu suç nedeniyle hakkınızda yapılan icra takibi veya açılmış davanız varsa bunları ayrıca takip etmeniz gerekmektedir.

 

Adli Süreç

Davanız görülmeye başladığında ilgili mahkemeden üzerinde duruşma tarih ve saati yazan bir çağrı kâğıdı alacaksınız. Süreçten haberdar olmak ve haklarınızı etkin bir şekilde kullanabilmek adına değiştirdiğiniz adreslerinizi güncellemeniz de çok önemlidir. 

Dolandırıcılık suçunun nitelikli hali (dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle, bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi gibi...) ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Basit dolandırıcılık suçunda ise asliye ceza mahkemeleri görevlidir. 

Dolandırıcılık suçu nedeniyle uğradığınız zararı failden talep edebilirsiniz. Suçun meydana gelmesinden sonra soruşturma veya kovuşturma aşamasında failin zararı gidermesi halinde alacağı cezada indirim yapılacaktır.

Tazminat

Suç nedeniyle uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararlarınızı hukuk mahkemelerinde açacağınız tazminat davası ile failden talep edebilirsiniz.

"Dolandırıcılıktan Korunma" Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Sayfadan Ayrıl