Travma Nedir?

Travma Nedir?

Kişiye yönelik bir ölüm tehdidinin bulunması, ağır yaralanma, kişinin fiziksel veya yaşamsal bütünlüğüne yönelik bir tehdidin ortaya çıkması ve kendisinin yaşadığı, şahit olduğu veya bir yakınının başına gelen ölüm veya olağandışı olaylara karşı; aşırı korkuya, dehşete, çaresizlik hissine sebep olan ve kontrol dışı gerçekleşen durumlar travmatik olaylardır.  Ancak insan yaşantısında sıkıntıya veya üzüntüye yol açan her olay travmatik olay değildir.

Yukarıda belirtilen travmatik olaylara karşı kişi; 

Yaşamına karşı tehdit algılıyorsa, 

Vücut bütünlüğüne karşı bir tehdit algılıyorsa,

Sevdiklerine karşı bir tehdit algılıyorsa,

İnanç sistemine karşı bir tehdit algılıyorsa, 

Kişi için bu olaylar travmatik bir yaşantıdır. 

Sayfadan Ayrıl