Güvenlik (Koruma) Tedbirleri

Güvenlik (Koruma) Tedbirleri

Şiddete uğradıysanız veya şiddete uğrama tehlikeniz bulunuyorsa; ısrarlı takip mağduruysanız, aile bireylerinizden herhangi birine yönelik korunma ihtiyacınız varsa bu kişilere veya size yönelik şiddetin önlenmesi için tedbirler uygulanabilir. Aynı zamanda şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında da şiddetin önlenmesine yönelik tedbir kararları uygulanabilir. Tedbir kararları ilk defasında en çok 6 ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikeniz devam ediyorsa bu kararlar tekrar tekrar uzatılabilir.

Bulunulan bölgenin idari yetkilisi tarafından verilebilecek tedbirler nelerdir?

• Şiddet görüyorsanız size ve çocuklarınıza barınma yeri sağlanabilir,
• Hayati tehlikeniz varsa geçici koruma sağlanabilir,
• Geçici maddi yardım yapılabilir,
• Siz koruma altındayken çocuklarınız için dört ay, eğer çalışıyorsanız iki ayla sınırlı olmak üzere kreş imkânı sağlanabilir.

Aile mahkemesine başvurduğunuzda hakim tarafından uygulanabilecek tedbirler nelerdir?

• İşyeriniz değiştirilebilir. 
• Şiddet uygulayan kişi ile evli iseniz müşterek yerleşim yeriniz değiştirilebilir.
• Tapu kütüğüne ortak yaşanan konut için “aile konutu şerhi” konulabilir. Şerh ile eşlerden biri diğerinin rızası olmadan aile konutuna yönelik kira sözleşmesini feshedemiyor, devir yapamıyor ve bununla ilgili hakları sınırlayamıyor.
• Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimliğiniz ve ilgili diğer bilgi ve belgeleriniz değiştirilebilir.

Aile mahkemesi hakimleri önleyici tedbirler de alabilirler. Bu tedbirler nelerdir?

Şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişinin;

• Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. 
• Birlikte yaşanan ortak konuttan veya bulunduğu yerden uzaklaştırılabilir ve ortak konutsize tahsis edilebilir,
• Bulunduğunuz konuta, okula veya iş yerine yakınlaşması engellenebilir,
• Çocuklarla görüşmesi refakatçi eşliğinde yapılabilir, çocuklarla kişisel ilişkisi sınırlandırılabilir ya da tümüyle kaldırılabilir,
• Şiddete uğramamış olsanız dahi yakınlarınıza, tanıklarınıza ve çocuklarınıza yaklaşmaması sağlanabilir,
• Eşyalarınıza zarar vermesi engellenebilir,
• İletişim araçları ile sizi rahatsız etmesi engellenebilir,
• Bulundurması veya taşımasına kanunen izin verilen silahı varsa bunu kolluğa teslim etmesi sağlanır,
• Karşı taraf kamu görevi nedeniyle silah bulunduruyor olsa dahi bu silahını kurumuna teslim etmesi sağlanır,
• Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisindeyken size ve sizin bulunduğunuz yerlere yaklaşmaması; bağımlılığının olması hâlindeyse hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisisağlanabilir,
• Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvuru yapabilir ve tedavisi sağlanabilir.

Kolluk tarafından alınabilecek tedbirler

• Acil bir durumda polis veya jandarmaya yaptığınız başvuruda hakkınızda barınma ve geçici koruma tedbirlerinden bazıları o anda alınabilir,
• Aynı şekilde, hâkim tarafından alınabilecek tehdit veya hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmama, uzaklaştırma, sizin konuta yaklaştırmama, yakınlarınıza, tanıklarınıza ve çocuklarınıza yaklaşamama gibi önleyici tedbirleri

Sayfadan Ayrıl