Tanık (Şahit) Kimdir?

Tanık (Şahit) Kimdir?

Tanık (şahit), dava konusu olay hakkında bilgi sahibi olduğu bilinen; ancak davaya taraf olmayan kişilerdir.

Tanıklık, bir kimsenin geçmişte yaşanan bir olayla ilgili beş duyusuyla elde ettiği bilgi ve görgüyü adli merciler huzurunda anlatmasıdır. 

Tanıklık İle İlgili Özel Durumlar

Tanık, kamu görevlisi sayılır. (TCK md.6)

Sanık, yargılandığı bir davada tanık olarak dinlenemez.

•Mağdur, olay hakkında doğrudan bilgi ve görgü sahibiyse aynı zamanda olayın tanığı olarak dinlenebilir. CMK 236/1 gereği mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır.

•Tanık anlatımlarında farklılıklar olabilir, önemli olan bu farklılıkların çelişki aşamasına gelmemesidir.

•Herkes kanuni istisnalar hariç tanık olarak dinlenilebilir. Tanıklık zorunludur. Çocuklar ve akıl hastaları dahi tanık olarak dinlenebilir. Bu durumdaki tanık beyanının delil değeri tanığın özel durumu dikkate alınarak takdir edilir.

•Kollukta dinlenen kişi tanık değil, ancak, bilgi sahibi olan kişidir. Kolluk beyanı tanık beyanı olarak kabul edilemez, ceza muhakemesindeki tanık beyanı delili tanığın mahkeme önünde özgür iradesiyle verdiği beyana denilmektedir.

 

 

Sayfadan Ayrıl