Şikayet Süreci

Şikayet Süreci

Başvuru Yerleri: Kolluk Makamları (Polis, Jandarma) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları

Şikâyet Süresi: Şikâyet süreniz 6 aydır. Buna göre soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

Cinayet, tecavüz, yağma gibi şikayete tabi olmayan suçlarda 6 aylık süre geçse bile şikayetçi olabilirsiniz.  

 

Şikâyetten Vazgeçme: Şikâyete bağlı suçlarda şikâyet eden, mahkeme tarafından karar verilinceye kadar şikâyetinden vazgeçebilir. Vazgeçme soruşturma aşamasında yapılırsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir yani dava açılmaz. Kovuşturma aşamasında yapılırsa ceza davasının düşmesine karar verilir.

Kamu adına takip edilen suçlarda şikayetten vazgeçme dava açılmasına veya davanın görülmesine engel değildir. Şikayetten vazgeçilen hallerde de dava açılabileceği gibi ceza da verilebilir.

 

Şikâyet Hakkının Kötüye Kullanılması: Suç işlemediğini bildiğiniz bir kişi hakkında şikâyette bulunmak ya da gerçekleşmediğini bildiğiniz bir olay hakkında şikayette bulunmak şikayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Bu durum şikâyette bulunan kişi hakkında soruşturma açılmasına neden olabilir.

Eğer Şikayetçi Olmak İsterseniz:

•Hangi makama başvuruyorsanız, dilekçe o makama hitaben yazılmalıdır.
•Eylemden zarar gören şikâyetçinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.
•Biliniyorsa eylemi gerçekleştiren şüphelinin adı, soyadı ve adresi belirtilmelidir.
•Suçun ne olduğu ve suç tarihi belirtilmelidir.
•Açıklamalar kısmında suça konu olan olay kısa ve öz bir şekilde anlatılmalıdır.
•Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan tüm deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet dilekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların adı, soyadı ve adresleri de belirtilmelidir.
•Kamu davası açılması talebi, dilekçenin sonunda belirtilmelidir.

Giderken nüfus cüzdanı ya da onun yerine geçen bir belgenin yanınızda bulundurmayı unutmayınız !!!

Okur yazar değilseniz şikayetiniz ilgili makama tutanağa  geçirmek suretiyle sözlü olarak da yapabilirsiniz. 

Şikayet Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Sayfadan Ayrıl